Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

wastedtime
09:12
5189 3bf6 390
Reposted fromimradioactive imradioactive vialaluna laluna

October 09 2018

wastedtime
23:03
0810 6554 390
Reposted fromtfu tfu

July 16 2018

wastedtime
21:25
2299 7b18 390
Reposted fromlucasthelocust lucasthelocust vianokturnal nokturnal
wastedtime
21:23
(...) najlepiej jest jednak dążyć do tego, by wybrać właściwego mężczyznę. Takiego, który potrafi cię przejrzeć i wciąż jest zafascynowany. Widzi cię w ostrym świetle, co często jest wspaniałe, ale równie często zawstydzające. Wydaje mi się, że to ma największą wartość - zaufać komuś do końca. Mężczyźnie, który cię słucha, obserwuje z miłością, zawsze jest blisko. A jednocześnie mówi: "Nie wyobrażaj sobie, że będę od ciebie uzależniony". Tak wygląda prawdziwa równość w relacji. Ktoś daje ci miłość i wyrozumiałość, ale nie jest uległy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal

July 13 2018

wastedtime
21:52
Reposted fromqb qb viahornypigeon hornypigeon

July 08 2018

wastedtime
22:32

July 05 2018

wastedtime
22:42
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viadunkellicht dunkellicht

June 30 2018

wastedtime
23:50
Kiedy ludzie są jeszcze dziećmi, oceniają powagę sytuacji, obserwując swoich rodziców. Gdy się przewracasz i nie możesz się zdecydować, czy bardzo cię boli, czy też nie, spoglądasz na rodziców. Jeżeli wyglądają na zmartwionych i biegną w twoim kierunku, zaczynasz płakać. Jeśli zaczynają się śmiać i mówią: „Nic się nie stało”, wstajesz i przechodzisz nad sprawą do porządku dziennego.
— Cecelia Ahern; Love, Rosie
wastedtime
23:38
7924 e9f2 390
Reposted fromdozylnie dozylnie
wastedtime
23:36
7933 2055 390
Reposted fromarumhc arumhc
wastedtime
23:29
8332 0a2d 390
Reposted fromajema ajema

June 24 2018

wastedtime
23:05
Zanim zdecydujesz się być z kimś - naucz się być sam. Umieć być samemu, znaczy stać się kimś emocjonalnie niezależnym.
— Wojciech Eichelberger; Krótko mówiąc
wastedtime
23:01
4447 6123 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams

June 21 2018

wastedtime
23:31
Relacje nie są moją najmocniejszą stroną. I mówię tu o relacjach z ludźmi, w ogóle, a nie o relacjach romantycznych. Zawsze wydawało mi się, że jestem taka szczera i otwarta a teraz – niespodzianka, zobaczyłam jak na tacy, że gdy przychodzi co do czego, kiedy robi się naprawdę trudno w życiu, to wewnętrzny imperatyw każe mi znieść to w samotności. W ogóle nie wiem jak być z ludźmi kiedy nie czuję się dobrze.
— Małgorzata Halber
wastedtime
23:29
9868 588a 390
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viaflyleaf flyleaf
wastedtime
23:29
7984 a7f4 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaflyleaf flyleaf
wastedtime
23:29
2238 1f20 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadiedrunk diedrunk
wastedtime
23:28
Reposted fromFlau Flau viadiedrunk diedrunk

June 10 2018

wastedtime
22:41
2245 d643 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
wastedtime
22:35
1058 d00d 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viacygi-chan cygi-chan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl