Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

wastedtime
22:34
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viashinein shinein
wastedtime
22:25
2294 0ac6 390
Reposted fromchocoway chocoway viaCannonball Cannonball

October 08 2017

wastedtime
23:24
Czy układam sobie w głowie co powiem? No tak, bardzo. Właściwie na tym opieram jedną-tysięczną promila szansy, że to cokolwiek zmieni. Chociaż wiedząc, że albo się coś czuje, albo się czegoś nie czuje.
— Bitamina
23:23
6051 058c 390
Reposted fromdivi divi vianiedoopisania niedoopisania
23:05
2079 9d47 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
23:04
0127 de69 390
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
wastedtime
23:02
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia vianataliana nataliana
wastedtime
23:01
Dobrze mieć przy sobie MĘŻCZYZNĘ, który jest dla Ciebie jak przyjaciel i jednocześnie kocha Cię nad życie, wesprze i przytuli tak jak nikt inny nigdy.
Reposted fromthesmajl thesmajl vianataliana nataliana
wastedtime
23:01
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela vianataliana nataliana

October 04 2017

wastedtime
22:07
2877 792d 390
Tatry
Reposted frombarock barock viamayamar mayamar
22:07
8173 ae8c 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamayamar mayamar

October 03 2017

wastedtime
23:52

W związkach chodzi o dużo więcej niż tylko o miłość.

— Coollen Hoover

September 21 2017

wastedtime
23:44
5081 c827 390
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
wastedtime
23:39
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
Reposted fromdepresja depresja viaCannonball Cannonball
wastedtime
23:38
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaperseweracje perseweracje

September 20 2017

wastedtime
20:47
20:46
0936 8089 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaCannonball Cannonball
wastedtime
20:45
  • family member:what are you doing with your life?
  • me:it's a surprise
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaCannonball Cannonball
wastedtime
20:26
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours vialexxie lexxie
wastedtime
20:26
Reposted fromsilence89 silence89 vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl