Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

wastedtime
08:38
Ale ludzie nie zmieniają się z dnia na dzień bez powodu. Coś musiało się stać. Nikt tak po prostu nie rezygnuje ze wszystkiego.
— ,,Przemilczenia''-Sue Eckstein
Reposted fromaynis aynis viapikkumyy pikkumyy
wastedtime
08:34
4725 9059 390
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viaPokobiecemu Pokobiecemu
wastedtime
08:27
9090 2ae5 390
Toruń
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viaPokobiecemu Pokobiecemu
wastedtime
08:19
7404 35d4 390
Reposted fromHesperus Hesperus viaPokobiecemu Pokobiecemu

April 28 2017

wastedtime
20:51
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabadblood badblood
20:35
9391 1fcf 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viahavingdreams havingdreams
wastedtime
15:40
0282 ac93 390
Reposted fromGIFer GIFer viaPewPow PewPow
wastedtime
15:40
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaarwenan1 arwenan1
wastedtime
15:39
5271 4b6e 390
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaPewPow PewPow
wastedtime
14:53
9697 e92c 390
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viaohhh ohhh
wastedtime
14:47
2065 f315 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaplugss plugss
wastedtime
06:25
1462 6f87 390
Reposted fromtoft toft viameem meem
wastedtime
06:23
5953 2efc 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakiks kiks

April 27 2017

wastedtime
10:42
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaPoranny Poranny
wastedtime
10:41
Dobre kobiety, mają w życiu najgorzej. Puszczają w niepamięć najprzykrzejsze słowa i zachowania. Wybaczą, dają kolejne szanse, choć nie zawsze powinny. Poświęcą swój czas. Najczęściej dla osób, które na to w ogóle nie zasługują.
— Gentleman
Reposted fromataszka ataszka viainspirations inspirations
wastedtime
10:41
- I zostałem, jak ten idiota, jej przyjacielem. Wiesz, co to znaczy? Że chciałem być blisko niej, ona mnie też, ale nasze: "blisko" oznaczało coś zupełnie innego. Ja miałem do tego niestworzone ilości czasu, siły, a dziś nawet twierdzę, że i masochizmu. 
Widziałem potem kilku innych, młodych, zaciekawionych, zwabionych jej podskórnym płomieniem. Widziałem, jak się puszą, jak się starają - najpierw zwrócić jej uwagę, potem rozłożyć jej nogi. Widziałem te umizgi i myślałem sobie... nie - ja wiedziałem - że ona tak nie lubi. Że lubi coś innego. Że to ją zniesmacza, że coś innego ją rani, że ją nudzi, albo kompletnie nie interesuje. Mogłem sobie wyobrazić jej reakcje, słowa, mechanizmy obronne. Mogłem. Skatalogowałem sobie ją w mojej głowie. 
Znałem ją. Znałem ją w sposób, w jaki nie znał jej nikt inny. Poświęciłem na to czas, który nigdy wcześniej nie miał dla mnie takiego znaczenia. Poznałem ją. Byłem w niej, częścią niej. Chciałem dla niej najlepszego, co oznaczało mnie, ale też zupełne przeciwieństwo mnie.
— Myślenie jest erotyczne
Reposted frompinkdress pinkdress viaPoranny Poranny
wastedtime
10:38
9773 f936 390
A man
wastedtime
10:38
6528 deeb 390
Reposted fromnyaako nyaako viainspirations inspirations

April 25 2017

15:06
2860 05d7 390

spaceexp:

Sunset on Mars

via reddit

Reposted frombwana bwana viailovegreen ilovegreen
15:05
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl