Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2018

wastedtime
23:18
7137 6e1a 390
Reposted frompiehus piehus vianiezwyykla niezwyykla
wastedtime
23:10
7350 df59 390
Reposted fromsavatage savatage viakiteandra kiteandra
wastedtime
23:08
Reposted fromFlau Flau viakiteandra kiteandra

April 15 2018

wastedtime
20:00
Wydawałam pieniądze. Zmieniłam diametralnie fryzurę. Oddałam trochę ubrań i zmieniłam styl. Byłam silna. Byłam cierpliwa. Piłam alkohol jeśli miałam na to ochotę, ale nie w każdy weekend. Kupowałam ulubiony batonik za każdym razem, gdy oglądałam odcinek ulubionego serialu. Brałam długie gorące prysznice. Wstawałam wcześnie. Zaczęłam biegać. Pisałam. Znalazłam przyjaciół, którzy mnie słuchali i nie przerywali dopóki nie doszłam do jakichś wniosków. Uczyłam się. Czytałam. Sprawiłam, że mój Instagram jest całkiem fajny. Pisałam jeszcze więcej. Zrobiłam kolejny tatuaż. Kupiłam ulubiony żel pod prysznic i brałam jeszcze więcej kąpieli. Polubiłam swoje ciało. Depilowałam się przede wszystkim dla siebie. Opisywałam konkretne dni w dzienniku. Całe. Konkretne. Dni. Szczegółowo. Płakałam. Tęskniłam za domem. Nauczyłam się ciszy. Nauczyłam się być sama. Piłam dużo kawy. Zaczęłam cieszyć się świętami. Czułam się mądra. Spędzałam kilka weekendów sama. Robiłam sporo selfie. Jadłam czekoladę podczas oglądania jakichś głupot w TV. Medytowałam. Rozciągałam się. Tańczyłam, gdy nikt nie widział. Kupowałam kawy absolutnie niewarte swojej ceny. Nauczyłam się być sama ze sobą.
— Co zrobiłam, że przetrwałam?
wastedtime
19:54
7675 c1d8 390
Reposted fromnosiemka nosiemka viaabsolutiv absolutiv
wastedtime
19:52
wastedtime
19:48
1662 6151 390
Reposted fromseaweed seaweed viaOnly2you Only2you

April 10 2018

wastedtime
22:42

April 07 2018

wastedtime
23:47
A potem odpoczniemy i nareszcie się wyśpimy. Naprawdę tego pragnę. Po prostu sobie odpocząć, zdrowo się wyspać. [...] Obawiam się, że tylko o tym marzę przez cały czas. Wszystkie te doniosłe, wielkie plany są na nie moją głowę.
— J. R. R. Tolkien
Reposted fromadriannak adriannak viablaxkseoul blaxkseoul
wastedtime
23:21
Życie z drugim człowiekiem polega na tym, że zaczyna się lubić jego dziwactwa.
— Jonathan Carroll
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viarosalie rosalie
wastedtime
23:11
wastedtime
23:11
Bardzo często w zwykłej codzienności możesz dostrzec czy komuś na Tobie naprawdę zależy i czy to wszystko ma sens. Uczucie najczęściej leży w zwykłych chwilach, w gestach, przytuleniach czy uśmiechach. Dostrzeżesz je w prostych rozmowach i pytaniach. Bo choć z pozoru banalnym, to jednak niezwykle pięknym uczuciem jest posiadać przy swoim boku kogoś kto zainteresuje się i zapyta jak Ci minął dzień.

— Rafał Wicijowski
Reposted fromnaturalginger naturalginger viablaxkseoul blaxkseoul
wastedtime
23:07
7599 dc6b 390
Reposted fromaggape aggape viaafraidoflife afraidoflife

April 04 2018

wastedtime
17:31
9584 6c0c 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamental-cat mental-cat
wastedtime
17:26
Kobieta wygląda najpiękniej gdy się zakocha lub gdy uwolniła myśli od danego mężczyzny.
wastedtime
17:23

April 03 2018

wastedtime
22:40
wastedtime
22:39
6964 8891 390
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreeway freeway
wastedtime
22:37
3277 dded 390
Reposted fromhagis hagis viadarkanes darkanes
wastedtime
22:37
9574 3269 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl