Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

wastedtime
00:12
7364 c4d5 390
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viarawwwr rawwwr

August 18 2017

wastedtime
23:56
Najpiękniejsze relacje w naszym życiu to te, których nikt się nie spodziewał. Te, które wzbudzają takie zdumienie, że masz ochotę powiedzieć o nich światu. Przecież podświadomie czujesz, że takie uczucia trzeba wykrzyczeć. Najpiękniejsze relacje to te, o których sam myślisz: 'Cholera, i kto by pomyślał?'
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakaskowata kaskowata
wastedtime
23:55
9357 5a91 390
Reposted fromimradioactive imradioactive viahysterie hysterie
wastedtime
23:54

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viahysterie hysterie
23:53
5740 f79e 390

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Reposted fromrandommanrunning randommanrunning vialaters laters
23:51
3089 d33d 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viabeinthe beinthe
23:51
5451 32d7 390

kruma:

Takatsugu Kimura, 1984

wastedtime
23:51
9579 d931 390
Reposted fromtwarze twarze viaOnly2you Only2you
wastedtime
23:50
"Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE."
— ...
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viarawwwr rawwwr
23:48
6708 4681 390
Reposted fromzanetaqueell zanetaqueell viaCut Cut
wastedtime
23:48
A co jeśli Bóg ma dla Ciebie coś lepszego niż to o czym marzysz?
— pozwól to sobie dać
Reposted fromffinak ffinak viarzzkropka rzzkropka
wastedtime
23:47
2987 7aeb 390
Reposted fromInnominate Innominate viaClary Clary
23:38
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwiggylaw twiggylaw
wastedtime
23:38
5907 2882 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viatwiggylaw twiggylaw

August 13 2017

07:52
4848 49c5 390
Reposted fromsunlight sunlight viapkz451 pkz451
07:49
1617 bb35 390

soupsane:

Moss [Pixiv]

Reposted fromdreamfulartist dreamfulartist viapkz451 pkz451
07:48
7356 b05f 390
Reposted fromTheLadyPeonyMoon TheLadyPeonyMoon viapkz451 pkz451
wastedtime
07:46
wastedtime
07:46
Życie to 10% tego, co nam się przydarza i 90% tego, jak na to reagujemy. Nasze podejście jest wszystkim.
— Charles Swindoll
wastedtime
07:45
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl