Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

23:40
9928 093a 390
Reposted fromunco unco vianihuhu nihuhu
wastedtime
23:26
4155 626a 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viakobiety kobiety
wastedtime
23:26
wastedtime
22:17
Jak patrzysz,to zobaczysz,że i ty,i ja jesteśmy w dupie. I jesteśmy dorośli. Dorośli,czyli sami.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
wastedtime
22:12
1583 433e 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarzzkropka rzzkropka
wastedtime
22:12

June 23 2017

wastedtime
21:14
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
wastedtime
21:13
3091 0eb9 390
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
wastedtime
21:12

June 21 2017

wastedtime
23:01
23:00
8599 926f 390

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viapie-in-the-sky pie-in-the-sky
wastedtime
22:59
Reposted fromFlau Flau viaune-raconteuse une-raconteuse
wastedtime
22:59
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viadraia draia
wastedtime
22:59
5406 1828 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viadraia draia
wastedtime
22:59
8894 ac66 390
Reposted fromChibichan Chibichan viadraia draia
wastedtime
22:56
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparislife parislife

June 20 2017

wastedtime
00:25
4841 eba7 390
Reposted fromkaiee kaiee viabitchin bitchin
wastedtime
00:23
wastedtime
00:22
wastedtime
00:21
5923 9e1e 390
Dobranoc.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl