Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

wastedtime
22:13
0166 ea81 390
Reposted frommelodyphantom melodyphantom viadusz dusz
wastedtime
22:12
wastedtime
22:12
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viafantazja fantazja
wastedtime
22:11
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viairylan irylan
wastedtime
22:10
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viafantazja fantazja
wastedtime
22:09
7364 51f2 390
Reposted fromhagis hagis viairylan irylan
wastedtime
22:08
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo vialetmeget letmeget
22:08
5137 1668 390
Reposted fromkimik kimik viairylan irylan
wastedtime
22:05
5577 925d 390
Reposted fromarwen arwen viaanaeyo anaeyo
wastedtime
22:04
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viabrzoskvinia brzoskvinia
wastedtime
22:03
Kobiety są wrednymi histerycznymi sukami, które wkręcają się w jakiś temat bez powodu.
Kobiety są ciepłe, oddane, czułe, troskliwe i robią: MIAU.
Co powoduje przejście ze stanu dwa do stanu jeden?
Niepewność.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea vianiemaproblemu niemaproblemu
wastedtime
22:03
8174 1510 390
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaavooid avooid
wastedtime
22:02
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaavooid avooid
wastedtime
22:00
Reposted fromoll oll viadeepbluex deepbluex
wastedtime
21:59
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viadeepbluex deepbluex
wastedtime
21:59
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viabzdura bzdura
wastedtime
21:59
Dlaczego miałaby trwać w związku na przeczekanie, każdego dnia udawać, oszukiwać własne serce? Poczeka. Poczeka na mężczyznę swojego życia. Na fajerwerki. Na grzmoty. Na smutek, ale prawdziwy. Na złość, ale szczerą. Na uwielbienie. Na miłość.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaKlaudiii Klaudiii
wastedtime
21:57
Pozwól sobie na słabości. Nie musisz być perfekcyjna. Pieprz to. A potem odetchnij.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaKlaudiii Klaudiii
wastedtime
21:57
wastedtime
21:56
6124 65bb 390
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl